Wie is er werkzaam op neonatologie?

Op de N* functie zijn doorgaans kinderartsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen en evt. lactatiekundigen aan het werk. Op een NIC-dienst wordt dit team uitgebreid met neonatologen, psychologen, logopedisten, kinesisten, enz. Verder zijn er logistieke en administratieve medewerkers, sociaal werkers en een schoonmaakploeg werkzaam.

Meer weten?
Scroll verder naar beneden
I Stock 1350024322
I Stock 121004854

De samenstelling van het team kan verschillen per N* en NIC-dienst.

Beroepen Administratief medewerker
Administratieve medewerkers

Een administratieve medewerker of secretaresse staat in voor het onthaal van de diensten neonatologie. Hij of zij neemt de telefoon op en verbind je als ouder met een verpleegkundige die je baby verzorgt. Administratieve medewerkers verzorgen ook de briefwisseling, beheren dossiers en leggen afspraken voor je vast met de kinderarts of neonatoloog.

Beroepen Arts
Arts

De medische zorg en dagelijkse opvolging van de baby gebeurt op een N* functie door een kinderarts (een arts gespecialiseerd in kindergeneeskunde) en op een NIC-dienst door een neonatoloog. Dit is een kinderarts die gespecialiseerd is in intensieve zorg voor pasgeborenen.

Neonatologen worden bijgestaan door arts-assistenten. Dit zijn kinderartsen in opleiding die onder de verantwoordelijkheid van een neonatoloog werken. Soms kan het advies ingeroepen worden van andere arts-specialisten bij specifieke medische problemen zoals hartproblemen, maag- en darmproblemen, oogproblemen, heelkundige problemen, hersen- en zenuwstelselproblemen, nier-en urinewegproblemen, enz.

’s Nachts is er steeds een kinderarts of een neonatoloog van wacht. Hij of zij is continu bereikbaar en komt naar het ziekenhuis indien nodig.

Beroepen Kinesist
Kinesist

Het takenpakket van kinesisten op een NIC-dienst is zeer divers. Een kinesist kan ingezet worden in ontwikkelingsbegeleiding en de ontwikkeling van te vroeg geboren baby’s opvolgen. Zij/hij kan ademhalingskinesitherapie geven om de luchtwegen vrij te houden. Verder kunnen zij de motoriek of beweging van de baby stimuleren en aandacht hebben voor mondstimulatie, positionering en houding van de baby.

Beroepen Lactatiekundige
Lactatiekundige

Lactatiekundigen hebben een bijkomende opleiding gevolgd en zijn expert op vlak van borstvoeding. Borstvoeding bij premature baby’s en het afkolven loopt niet altijd op wieltjes. Ouders kunnen bij hen terecht voor informatie en vragen omtrent borstvoeding. Ze geven ook ondersteuning bij borstvoedingsproblemen en zoeken samen met ouders naar gepaste oplossingen. Ook na het ontslag uit het ziekenhuis kan een lactatiekundige aan huis komen. Meer info over lactatiekundigen is te vinden op de website van de Belgische Vereniging van Lactatiekundigen

Beroepen Logopedist
Logopedist

Sommige kinderen hebben het moeilijk om te starten met drinken aan de borst of van de fles. In dat geval kan een logopedist ingeschakeld worden om kinderen met voedingsproblemen te leren drinken.

Beroepen Logistieke medewerker
Logistiek medewerkers

Logistieke medewerkers ondersteunen de dienst op verschillende vlakken zoals aanvullen van het materiaal, ophalen van materiaal op andere diensten, hygiënisch onderhoud van materiaal (vb. reinigen van couveuses, bedjes, borstvoedingskussens, knuffels, enz.), ophalen van medicatie, enz.

Beroepen Psycholoog
Psycholoog

De opname van een baby is een ingrijpende en emotionele gebeurtenis voor ouders. Ouders kunnen bij de psycholoog terecht om te praten over hun gevoelens, angst en emoties tijdens deze moeilijke periode. De psycholoog helpt hen ook om contact te maken met hun baby. Op de NIC-dienst maakt de psycholoog deel uit van het zorgteam. Ouders kunnen bij de opname van hun baby op een N* functie beroep doen op de psycholoog van het ziekenhuis.

Beroepen Schoonmaakmedewerker
Schoonmaakmedewerkers

Zij staan in voor de dagelijkse schoonmaak, reiniging en ontsmetting. Schoonmaakmedewerkers zorgen ervoor dat de dienst hygiënisch proper is, wat uiteraard zeer belangrijk is op een neonatologie waar te vroeg geboren en zieke, dus kwetsbare baby’s liggen.

Beroepen Sociaal werker
Sociaals werkers

Zij ondersteunen ouders op vlak van administratie en praktische zaken zoals bv. het bevallingsverlof, aanvragen bij de mutualiteit, kostenplaatje van de opname van uw baby, enz. en staan klaar om allerlei vragen hieromtrent te beantwoorden. Ouders kunnen ook terecht bij sociaal werkers voor een vertrouwelijk gesprek. Ze zorgen voor emotionele ondersteuning en psychosociale begeleiding van ouders tijdens de opname van hun baby.

Beroepen Verpleegkundige
Verpleegkundige en vroedvrouw

Zij zijn de handen aan bed en zijn verantwoordelijk voor verpleegkundige/vroedkundige taken zoals bloedafnames, toedienen van medicatie, klinische observatie van de baby, enz. De verpleegkundige of vroedvrouw spoort ouders aan om actief deel te nemen aan de zorgen voor hun baby.

Ze werken in shiften, waardoor dagelijks verschillende verpleegkundigen en vroedvrouwen instaan voor de zorg van de baby. Ze vormen ook het directe aanspreekpunt voor de ouders. De (adjunct-) hoofdverpleegkundigen van de dienst zijn verantwoordelijk voor het aansturen van het zorgteam en de organisatie van de dienst.