Wie kan me ondersteunen?

Aditya romansa 5zp0jym2w9 M unsplash

Diverse zorgverleners en/of organisaties staan klaar om ouders bij thuiskomst te ondersteunen en te helpen op verschillende vlakken:

 Medische ondersteuning: omvat de medische opvolging, groei en ontwikkeling van de baby.

 Emotionele of psychologische ondersteuning: steun op vlak van emotioneel welzijn en mentaal welbevinden, iemand waarop ouders kunnen terugvallen als het even moeilijk gaat en die een luisterend oor biedt voor hun zorgen, problemen, gevoelens en psychische klachten zoals angst, stress enz.

 Informatieve ondersteuning: steun door middel van het geven van informatie zowel mondeling als schriftelijk en doorverwijzen naar betrouwbare (digitale) informatiebronnen. 

  Praktische ondersteuning: steun door middel van tastbare acties zoals verzorging van de baby, financieel, in het huishouden, materiaal enz.

We hebben alles in een mooi overzicht gegoten en per zorgverlener of organisatie aangegeven wat zij voor ouders kunnen betekenen bij thuiskomst. We voorzien ook enkele nuttige links en websites.

Vroedvrouw

De vroedvrouw begeleidt ouders vanaf de zwangerschapswens tot één jaar na de bevalling. Ook indien de baby nog opgenomen is in het ziekenhuis, kan de vroedvrouw reeds bij de mama thuis langskomen. Bij de vroedvrouw kan je terecht voor medische, informatieve en emotionele ondersteuning. Indien de vroedvrouw niet verder kan helpen zal hij/zij doorverwijzen naar een gespecialiseerde hulpverlener. Sommige vroedvrouwen zijn ook draagconsulent. Het dragen van een baby ondersteunt en stimuleert de hechting tussen de ouder en het kind.

Nuttige links/websites:

https://www.vroedvrouwen.be/in...

https://www.vroedvrouwen.be/zo...

https://www.draagconsulenten.b...


Gynaecoloog

Bij de gynaecoloog kan je vooral terecht voor informatie en medische ondersteuning, maar ook voor een luisterend oor, dus emotionele ondersteuning.

Huisarts

Huisartsen nemen soms ook de begeleiding van een zwangerschap en kraamperiode op. De huisarts kan het aanspreekpunt zijn voor informatieve, medische en emotionele ondersteuning en kan indien nodig doorverwijzen naar andere zorgverleners en/of organisaties.

Kinderarts

De kinderarts of neonatoloog komt regelmatig langs op de afdeling en staat in voor de medische opvolging van de baby op neonatologie. Ook na het ontslag van de baby kan de kinderarts instaan voor de opvolging van de groei en ontwikkeling van de baby. Bij de kinderarts kunnen jullie terecht voor informatieve en medische ondersteuning, maar ook voor een luisterend oor als jullie bezorgd zijn over de baby. De neonatoloog staat meestal niet in voor de verdere opvolging van de baby. In dat geval worden de ouders doorverwezen naar een kinderarts.

Psycholoog

De opname van een baby op neonatologie heeft een grote impact op ouders en gaat gepaard met veel emoties. Ook het ontslag van de baby kan de nodige angst en bezorgdheid met zich meebrengen. Aandacht voor het emotionele en het mentale welzijn van ouders en praten over hun gevoelens is dan ook belangrijk. Soms kan ondersteuning door een psycholoog of therapeut aangewezen zijn als het even moeilijk gaat.

Kind en gezin

Kind en Gezin vormt een aanspreekpunt voor ouders van jonge kinderen en hun gezin. De dienstverlening van Kind en Gezin is gratis, werkt multidisciplinair en is op maat van elk gezin. Zij voorzien de nodige ondersteuning tijdens de zwangerschap, maar hebben ook een aanbod na de geboorte dat bestaat uit een combinatie van huisbezoeken en opvolging van de baby in een consultatiebureau. Tijdens deze contactmomenten komen zowel medische als psychosociale thema’s aan bod.

Nuttige links/websites:

https://www.kindengezin.be/nl/...

Kraamzorg of kraamhulp

Voor alle niet-medische begeleiding kan men terecht bij een thuiszorgdienst die gespecialiseerde kraamzorg voor baby, mama en de rest van de het gezin aanbiedt. De kraamverzorgende helpt bij de verzorging van de baby en de mama. Ze geeft ondersteuning en praktische tips rond de voeding en de verzorging van de baby. Zij letten bv. even op de baby als de ouders even bijslapen of een douche willen nemen, steken een handje toe in het huishouden, doen soms boodschappen, brengen de andere kinderen naar school, koken eens een maaltijd, enz. Dit is een betalende dienstverlening, berekend op basis van het gezinsinkomen en -samenstelling. Soms komt de mutualiteit of hospitalisatieverzekering tussen in de kosten.

Huishoudhulp/poetshulp

De poetshulp komt op regelmatige tijdstippen langs om te helpen bij huishoudelijke taken, zodat de ouders meer tijd hebben voor elkaar en de baby. Dit is een betalende dienstverlening die men in vermindering kan brengen via de belasting. Een poetshulp ondersteunt vooral praktisch, namelijk schoonmaak van het huis, was en strijk, maar evt. ook koken en boodschappen. Als zelfstandige moeder kan u 105 gratis dienstencheques bekomen via het sociale verzekeringsfonds.

Mutualiteit/ziekenfonds

De mutualiteit of ziekenfonds voorziet ook een aanbod in informatieve ondersteuning rond zwangerschap en geboorte. Ze zorgen onder andere voor terugbetalingen van bepaalde medische kosten en kraamzorg en ontlenen ook babymateriaal. Verder bieden ze ook vaak informatie over zwangerschap, geboorte en kraamtijd aan.

Ziekenhuis

De zorgverleners in het ziekenhuis hebben dagen, weken of zelfs maanden de nodige zorg verleend aan de baby en hebben zowel de baby als de ouders goed leren kennen. Zij bereiden de ouders stap voor stap voor op het ontslag. Indien de ouders na het ontslag nog met vragen of onzekerheden zitten, kan men nog steeds contact met hun opnemen.

Specifieke thuisbegeleiding

Er bestaan specifieke thuisbegeleidingsdiensten om ouders te ondersteunen die geconfronteerd werden met een moeilijke of ongewone start van hun baby en met een verblijf op neonatologie. Ze begeleiden ouders om de overstap te maken van het ziekenhuis naar huis. Ze ondersteunen ouders in de interactie met hun baby en het vinden van rust en vertrouwen. Deze thuisbegeleiding vormt een klankbord voor ouders en maakt hen ook wegwijs in het zoeken naar de gepaste vorm van hulpverlening. Zij helpen ook met de administratieve zaken. Sommige thuisbegeleidingsdiensten hebben een specifiek aanbod voor premature baby’s (zie links). Deze diensten zijn multidisciplinair samengesteld met kinesisten, kinderpsychologen, orthopedagogen enz. om zo te kunnen inspelen op de specifieke fysieke en psychosociale behoeften. Andere diensten richten zich tot algemene problemen en worden op de website van de Vereniging Voor Ouders van Couveusekinderen (VVOC) weergegeven.

Nuttige links/websites:

  • Vlaams-Brabant: Resonans vzw (KOKOOS)

KOKOOS bereidt samen met de ouders de thuiskomst van de baby voor. Ze stimuleren de band tussen ouder en kind en bevestigen de ouders in hun eigen mogelijkheden om zich af te stemmen op hun kind. Ze volgen de ontwikkeling van het kind op verschillende vlakken en spelen in op de vragen die bij ouders leven.

 https://resonansvzw.be/begelei...

  • Oost-Vlaanderen: Fiola vzw (BROOS)

Broos wil ouders ondersteunen waarbij de komst van een baby moeilijker liep dan verwacht. Ze doen dit door ouders een klankbord te bieden voor hun gevoelens na deze ongewone start. Daarnaast ondersteunen ze ouders ook in de zoektocht naar een dagelijks ritme en geven ze tips hoe om te gaan met het kindje.

https://fiolavzw.be/aanbod/min...

  • Antwerpen: Heder (DE KLEINE BEER)

De kleine beer ondersteunt ouders van een premature baby op verschillende manieren. Ze volgen mee de ontwikkeling van het kindje op, stimuleren de opbouw van de band tussen ouder en kind, helpen in de zoektocht naar een geschikte kinderopvang of school en maken ouders wegwijs in de vele administratie. Tevens hebben ze een doorverwijzende functie.

 https://heder.be/de-kleine-bee...

  • Limburg: Dienst Ambulante Begeleiding (DAB) – Risicokindjes

DAB leert ouders hoe ze de ontwikkeling van hun kind op een speelse manier kunnen stimuleren. Ze geven tips en adviezen om de dagelijkse verzorging zo vlot mogelijk te laten verlopen en bieden steun op emotioneel en administratief vlak.

 https://www.dienstambulantebeg...

  • West-Vlaanderen: 

       ’t Spoor (ANDERE START)

’t Spoor ondersteunt ouders bij de overstap van het ziekenhuis naar huis. Ze volgen de ontwikkeling van het kind mee op en leren ouders om de signalen van hun kind beter te begrijpen.

 https://anderestart.be/

        START West-Vlaanderen

Start West-Vlaanderen biedt thuisbegeleiding voor kinderen met ontwikkelingsvertraging of (vermoeden van) verstandelijke beperking en hun gezin. Ze gaan samen met de ouders aan de slag met een begeleidingspakket op vlak van opvoedingsadvies, ontwikkelingsstimulatie, communicatie, inclusief onderwijs enz.

https://www.startwestvlaandere...


I Stock 904894974


Naast professionele hulp en ondersteuning, kan contact met lotgenoten ook zeer waardevol zijn. Wil je meer weten over de steun door lotgenoten, neem dan een kijkje op de pagina over lotgenoten.