Te Vroeg

Het platform ter ondersteuning van ouders met een te vroeg geboren kind

Tevroeg.be is gemaakt door de Odisee Hogeschool en wil informatie rond prematuriteit bundelen om zo ouders van een (ex-)prematuur te ondersteunen.

I Stock 640218698
I Stock 517612618
Wat is prematuriteit?

Een zwangerschap duurt normaal gemiddeld 40 weken. Kinderen die vóór 37 weken zwangerschap geboren worden, noemen we prematuur. 'Prematuur' betekent letterlijk 'te vroeg'.

Indeling van prematuriteit

Premature baby’s worden onderverdeeld in verschillende groepen naargelang de zwangerschapsduur.

< 28 weken
Extreem prematuur
28 - 31 weken
Zeer prematuur
32 - 33 weken
Matig prematuur
34 - 36 weken
Laat prematuur
I Stock 1216414075
8%

van alle Belgische kinderen wordt prematuur geboren

Jaarlijks worden wereldwijd naar schatting 15 miljoen (of 1 op 10) baby’s te vroeg geboren. In Europa schommelt het aantal premature baby’s van 5 tot 12% of zo’n 500.000 baby’s per jaar. Het aantal prematuur geboren kinderen bedraagt in Vlaanderen 8,1%, in Brussel 7,2% en in Wallonië 8,2%. Prematuriteit vormt de voornaamste reden van opname op neonatologie, nl. één kind op drie à vier wordt opgenomen op een neonatale dienst omwille van prematuriteit.

Alexander grey 74 7j5t4s G0 unsplash

Wat zijn de gevolgen van prematuriteit?

De complicaties ten gevolge van prematuriteit vormen wereldwijd de belangrijkste oorzaak van kindersterfte onder de vijf jaar. Zwangerschapsduur heeft de grootste invloed op de uitkomsten van te vroeg geboren baby’s. Hoe vroeger de baby wordt geboren, hoe lager de overlevingskans en hoe hoger het risico op complicaties en blijvende gevolgen bij het kind. Prematuriteit heeft een impact op emotioneel, psychologisch en financieel vlak voor ouders en brengt ook een economische en maatschappelijke kost met zich mee.

Isaac quesada d ZYI4ga2e UA unsplash
Gevolgen voor het kind

Een vroeggeboorte gaat gepaard met gevolgen voor het kind op korte termijn, maar kan ook op latere leeftijd een blijvende invloed hebben op het leven en de gezondheid van de ex-prematuur. Op korte termijn kunnen complicaties optreden op vlak van de luchtwegen, maag, darmen en hersenen, maar ook problemen met voeding, gehoor en gezicht. Vroeggeboorte wordt ook in verband gebracht met ontwikkelings- en gedragsstoornissen, meer ziekenhuisopnames alsook met leer- en sociaalemotionele problemen in de kindertijd.

Patricia prudente P2djq Aw M8 U unsplash
Gevolgen voor de ouders

Wanneer een kind te vroeg wordt geboren, gaan ouders door een moeilijke periode. Ouders komen in een emotionele rollercoaster terecht en ervaren gevoelens van stress, depressie en angst.
Vroeggeboorte heeft ook financiële consequenties voor ouders door kosten voor opname, medische consultaties, medicatie, thuiszorg, opvang broers of zussen, transport, buitengewoon onderwijs of opvang in een voorziening, enz. Ouders kunnen genoodzaakt zijn om minder te werken om de zorg voor hun ex-prematuur op te nemen, wat leidt tot een inkomensverlies. De impact van vroeggeboorte kan dus ook jaren nadien voelbaar blijven voor ouders.

Het platform ‘Te Vroeg’ wordt ontwikkeld door Odisee Hogeschool met de financiële steun van het PremaPlus fonds van Koning Boudewijnstichting en Chiesi.

Met de steun van onze partners