Wie zijn wij?

Het platform wordt ontwikkeld door onderzoekers binnen de opleiding Vroedkunde en ICT van Odisee Hogeschool. Dankzij het project "NeoParent" beschikken zij al over heel wat kennis en expertise rond vroeggeboorte. In dit project werden verschillende tools ontwikkeld om ouders van premature of zieke baby’s te ondersteunen zoals een mobiele applicatie (de NeoParent-app), een ontslagtool voor ouders om hun professioneel en sociaal netwerk in kaart te brengen en een filosofische troostkoffer om met kinderen te praten over rouw, verlies en verdriet. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met ouders, het werkveld, kennisinstellingen en andere organisaties/instanties met de nodige aandacht voor complementariteit en betrokkenheid van alle stakeholders.

Foto Inge Tency Belfius

Inge Tency

Inge Tency is vroedvrouw, docent en onderzoeker binnen de opleiding Vroedkunde. Inge voert reeds jarenlang onderzoek naar vroeggeboorte. Ze maakte een doctoraat om voorspellers van vroeggeboorte te detecteren in het bloed van de moeder. Inge was hoofdonderzoeker van het NeoParent-project en coördineert de ontwikkeling van het digitaal platform ‘Te Vroeg’.

Sinds 2014 is ze lid van de adviesraad van de Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen (VVOC). Inge was betrokken als extern expert bij verschillende publicaties van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en de ‘European Foundation for the Care of Newborn Infants’ (ECFNI).

Davydewinne

Davy De Winne

Davy is docent en onderzoeker Opleiding ICT, meer bepaald binnen het domein van User Experience and Web & Mobile app-development. Hij is betrokken als user experience designer in het NeoParent-project.

De adviesgroep

Onze adviesgroep bestaat uit relevante stakeholders die instaan voor de kwaliteitsbewaking van dit platform.

  • Christa Heyse, Centrum Ontwikkelingsstoornissen Gent – Diagnostische Follow-up van prematuur geboren kinderen
  • Kelly Janssens, Projectcoördinator Ontwikkelingsgerichte zorg UZ Leuven/FOD Volksgezondheid
  • Marleen Laureyns, adviserend arts Agentschap Opgroeien – Kind en Gezin
  • Peter Swinnen, oprichter Cokoen
  • Sylvie Van Wonterghem, vroedvrouw, Praktijk Verwacht
  • Marianne Peelman, Coördinerend Hoofdverpleegkundige/Vroedvrouw, Neonatale Intensieve Zorgen, UZ Brussel

Wil je samenwerken of heb je suggesties voor dit platform?

Ben je ook een organisatie die ouders van prematuren wil ondersteunen? Dan maken we graag kennis en geven we jullie zichtbaarheid via dit platform.

Mis je iets op dit platform of heb je suggesties voor verbetering? Laat van je horen!