Wie zijn wij?

Het platform wordt ontwikkeld door onderzoekers binnen de opleiding Vroedkunde en ICT van Odisee Hogeschool. Dankzij het project 'NeoParent' beschikken zij al over heel wat kennis en expertise rond vroeggeboorte. In dit project werden verschillende tools ontwikkeld om ouders van premature of zieke baby’s te ondersteunen zoals een mobiele applicatie (de NeoParent-app), een ontslagtool voor ouders om hun professioneel en sociaal netwerk in kaart te brengen en een filosofische troostkoffer om met kinderen te praten over rouw, verlies en verdriet. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met ouders, het werkveld, kennisinstellingen en andere organisaties/instanties met de nodige aandacht voor complementariteit en betrokkenheid van alle stakeholders. Meer info over onderzoek binnen Odisee – Health is te vinden op https://www.odisee.be/health.

Foto Inge Tency Belfius

Inge Tency

Inge Tency is vroedvrouw, docent en onderzoeker binnen de opleiding Vroedkunde. Inge voert reeds jarenlang onderzoek naar vroeggeboorte. Ze maakte een doctoraat om voorspellers van vroeggeboorte te detecteren in het bloed van de moeder. Inge was hoofdonderzoeker van het NeoParent-project en coördineert de ontwikkeling van het digitaal platform ‘Te Vroeg’.

Sinds 2014 is ze lid van de adviesraad van de Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen (VVOC). Inge was betrokken als extern expert bij verschillende publicaties van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en de ‘European Foundation for the Care of Newborn Infants’ (ECFNI).

Davydewinne

Davy De Winne

Davy is docent en onderzoeker Opleiding ICT, meer bepaald binnen het domein van User Experience and Web & Mobile app-development. Hij is betrokken als user experience designer in het NeoParent-project.

Anaïs

Anaïs Lippens

Anaïs studeerde in 2018 af als bachelor in de verpleegkunde. Vervolgens startte ze haar masteropleiding in de verpleeg- en vroedkunde aan de Universiteit Gent, waar ze in 2020 haar diploma behaalde.

Ze werkt als verpleegkundige op de dienst neonatale intensieve zorg van het UZ Gent. Naast haar job in het ziekenhuis is ze ook actief als onderzoeker en gastdocent binnen de opleiding vroedkunde van Odisee Hogeschool.

De adviesgroep

Onze adviesgroep bestaat uit relevante stakeholders die instaan voor de kwaliteitsbewaking van dit platform.

 • Christa Heyse, Centrum Ontwikkelingsstoornissen Gent – Diagnostische Follow-up van prematuur geboren kinderen
 • Elke Moens, Hoofdvroedvrouw, Neonatale Intensieve Zorg, UZ Antwerpen
 • Eveline Rondelez, Klinisch psycholoog, Centrum Ontwikkelingsstoornissen Gent
 • Kelly Janssens, Projectcoördinator Ontwikkelingsgerichte zorg UZ Leuven/FOD Volksgezondheid
 • Marianne Peelman, Coördinerend Hoofdverpleegkundige/Vroedvrouw, Neonatale Intensieve Zorg, UZ Brussel
 • Dr. Marie-Rose Van Hoestenberghe, Medisch diensthoofd Neonatale Intensieve Zorg, ZOL
 • Dr. Marleen Laureyns, Adviserend arts Agentschap Opgroeien – Kind en Gezin
 • Michel Collart, Noah's Ark Belgium
 • Peter Swinnen, Oprichter Cokoen
 • Prof. Dr. Koenraad Smets, Medisch diensthoofd Neonatale Intensieve Zorg, UZ Gent
 • Sylvie Van Wonterghem, Vroedvrouw, Praktijk Verwacht
 • Tony Waterschoot, Hoofdverpleegkundige, Neonatale Intensieve Zorg, AZ Sint-Jan Brugge

Met dank aan

Perle Vervaeke (vroedvrouw NICU UZ Gent)

Aster Kessels (student vroedkunde Odisee Hogeschool)

Robbe Van Leemput, Lotte Du Tré, Luna De Brauwer, Sharniëlla Hart (studenten verpleegkunde Odisee Hogeschool)

Wil je samenwerken of heb je suggesties voor dit platform?

Ben je ook een organisatie die ouders van prematuren wil ondersteunen? Dan maken we graag kennis en geven we jullie zichtbaarheid via dit platform.

Mis je iets op dit platform of heb je suggesties voor verbetering? Laat van je horen!